Home | English


mccrc14

일시: 2014년 10월 17일(금) ∼ 19일(일) 3일간 (의료전시 10월 18일, 1일간)
장소: 가톨릭대학교 성의교정(서울성모병원) 의생명산업연구원 및 성의회관 마리아홀

사전등록: 2014년 10월 2일(목)까지 (현장등록 불가)
평점: 대한의사협회 18점, 대한중환자의학회 18점 인정
의료전시: 2014년 10월 17일(금), 18일(토)

  
 
 

 
     
  Please Login with your ID & Password
 
more  
 
more  
 
 
     
   
140-750 서울시 용산구 한강대로 109(한강로2가) 용성비즈텔 806호    Tel: 02-2077-1533   Fax: 02-2077-1535   E-mail: ksccm@ksccm.org
Copyright ⓒ 2008 Korean Society of Critical Care Medcine. All rights reserved.